1 Comment

Vi behöver åter öppna mentalsjukhusen. Det är inte lämpligt att dessa personer rör sig fritt i samhället, då deras psykiska tillstånd kräver specialiserad vård och övervakning.

Expand full comment